3. Çevre Sağlığı Tanım ve Kapsamı

—Çevre Sağlığı bir bilim alanı olarak tanımlanmaktadır.
Çevre Sağlığı Bilim Dalı:
—Sağlığa olumsuz etkiye neden olan
  • solunum,
  • sindirim,
  • temas (absorbsiyon, emilim)

yoluyla alınan,

  • havada,
  • toprakta,
  • gıdada,
  • suda
bulunan kirleticilerin (toksikantların)
  • bilimsel olarak inceler
  • çevredeki bu faktörlerin insan sağlığını ne şekilde etkilediğini araştırır.
Last modified: Tuesday, 7 March 2017, 2:36 AM