3.1. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Sağlık tanımı

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Sağlık tanımı ve Çevre sağlığı açısından önemi

—
  • —Çevre (sözlük): bir şeyi içine alan şartlar, objeler veya varlıkların hepsi çevre sayılır
  • —Çevre (teknik): Bir organizma veya ekolojik topluluğa etkiyen iklimsel (klimatik), Toprakla ilgili (Edafik) ve Biyotik kompleks faktörlerin tümüdür.
  • —Çevre (sağlık): maruz kalan bireyin dışındaki herşeydir. Toplumların sağlık durumuna etkisi olan Fiziksel, Biyolojik, Sosyal, ve Kültürel Faktörlerin herhangi birisi veya tamamına çevre denir. (Ref: Last, J.M. (Ed), 1995. “A Dictionary of Epidemiology (3rd ed.). New York: Oxford University Press.
  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ; World health Organization, WHO) tanımına göre sadece hasta veya bakıma muhtaç olmama durumu değil, fiziksel, mental ve sosyal açıdan iyi durumda olmaktır.
Last modified: Tuesday, 7 March 2017, 2:39 AM