Kyoto Protokolü

Kyoto Protokolü küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası imzaya açılmış hükümetler arası ilk çevre sözleşmesidir.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (ingilizce United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) -1992

-1992 yılında Rio Çevre ve Kalkınma Konferansında alınan kararla 1994 de yürürlüğe girmiştir.

-92'deki konferansta Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi de kabul edilmiştir.

Kyoto Protokolü-1997: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır.

İnsan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul eder

atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve sera gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlar.

Sera Gazları:

  • Karbon dioksit (CO2)
  • Metan (CH4)
  • Nitröz Oksit (N2O)
  • Hidroflorür karbonlar (HFCs)
  • Perfloro karbonlar (PFCs)
  • Sülfürhekza florid (SF6)

Bu protokol  sera etkisine neden olduğu için Sera Gazları adı verilen bu 6 gazın salınımını azaltmaya, veya ticaret yoluyla haklarını arttırmaya söz vermişlerdir

Last modified: Monday, 19 February 2018, 11:04 PM