5.1. Ekoloji ve Ekosistem

Ekoloji, Ekosistem ve Çevre Sağlığı İlişkisi

 • Ekoloji, Canlıların kendi aralarındaki ve çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalıdır.
 • Ekoloji Bilimi Doğa Dengesinin anlaşılmasını, direk veya dolaylı müdahale ve olayların bu dengeye yönelik etkilerini tahmin etmeye çalışmak, deneysel ve gözlem yoluyla bu etkileri incelemek ve öngörmek üzerine çalışır.
 • Ekosistem, sınırlı bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrenin karşılıklı ilişkileri, bu ilişki sonucu ortaya çıkan süreğen ekolojik sistemlerdir.
  • Genellikle Sınırlı bir Alandaki Besin Ağı ile Şekillenir
  • Yerel ve korunaklı bir sistem de küresel anlamda ekosistem sayılır (kentsel ekosistemler gibi)
 1. Karasal ekosistemler
  Ormanlar,Çöller,Step ve savanlar,Tundralar
 2. Sucul ekosistemler
  Okyanuslar, Denizler, Göller, Akarsular,Yer altı suları, Buzullar
 3. Kentsel ekosistemler
Last modified: Monday, 19 February 2018, 11:02 PM