5.2. Çevre Kirliliği

1.Fizik çevre; hava, su, toprak, ışık, ses...
2.Biyolojik çevre; Hayvanlar, mikro-organizmalar, besinler...
3.Sosyal çevre; aile, akrabalar, arkadaşlar, iş ortakları/paydaşları...
Çevre Kirliliği bu 3 temel çevreyi kapsayacak şekilde genişletilebilen alt başlıklarla ele alınabilir:
—1-Hava Kirliliği,
—2-Toprak Kirliliği,
—3-Su Kirliliği,
—4-Gürültü Kirliliği,
5-Görüntü Kirliliği,
6-Elektromanyetik Kirlilik
7. Radyofrekans Kirliliği
......
Last modified: Monday, 19 February 2018, 11:03 PM