Ders İzlencesi

Ankara Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

 

Dersin Kodu ve İsmi

ECZ393 FARMAKOLOJİ I

Dersin Sorumlusu

Doç.Dr.Ebru Arıoğlu İnan

Dersin Düzeyi

LİSANS

Dersin Kredisi

4

Dersin Türü

ZORUNLU

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında farmakoloji bilimine genel bir giriş yapılmakta ve öğrencilere farmakolojinin temel prensipleri anlatılmaktadır. 3 hafta boyunca öğrencilere aktarılan dersin kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

·          Farmakolojinin anlamı, tarihçesi

·          Farmakolojinin dalları

·          Farmakokinetik (absorbsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyon)

·          Biyoyararlanım

·          Farmakodinamik

·          İlaç-reseptör ilişkisi

·          Doz-yanıt eğrileri

·          İlaçların etki mekanizmaları

·          İlaç etkisini değiştiren faktörler

Dersin Amacı

Farmakolojiye giriş yapmak, genel prensipleri öğretmek

Dersin Süresi

4 saat/hafta

Eğitim Dili

TÜRKÇE

Ön Koşul

-

Önerilen Kaynaklar

-

Laboratuvar

  -

Diğer-1

 

 

 

 

 

 


Last modified: Monday, 22 October 2018, 12:49 PM