Bedenin oyuncu açısından önemi

Açtığımız parantezi kapatıp sınırlandırılmış doğaçlama üstünde duralım. Doğaçlamanın bu biçimi dramatik olan üstüne kurulu, temel devinimi saptanmış, öyküsü ve figürleri belirlenmiş, başlangıcı ve bitişi saptanmış bir yapı arz eder. Oyuncu adayı önceden saptanmış olan temel yapıya uyarak çalışır. Bu yapı aslında her hangi bir dramatik metinle örtüşür: Bu örtüşme bir zorunluluktur, bu çalışmaların temel amacı oyuncunun role yönelik hazırlığının sağlanması ve yazarın metnine geçiştir. İşte bu yapı sayesinde oyuncu adayı oyunculuğa yönelik deneyimlerini gerçekleştirir. Sınırlandırılmış doğaçlama tekniği sayesinden oyuncu adayı adım adım şu temel yetilerini geliştirmeye çalışır:

 

Role hazırlanırken dikkat etmesi gereken temel ölçütleri kavrar.

Kendinden başka birini oynamayı sanatsal bir hedef olarak dikkate alır.

Birlikte oynamanın önemini kavrar: Dinleme, algılama ve reaksiyon gösterme.

Kendi geliştirdiği doğaçlama üstünden sahne ritmini, ve onun olanaklarını keşfeder.

Klişeleri kendiliğinden tespit etmeyi ve ayıklamayı öğrenir.

Sanatlı olan ile olmayanı bir birinden ayırmayı öğrenir.

Kendiliğindenliği geliştirmeyi öğrenir.

Yaptığı her çalışmada mekan ve kostüm kullanımının rolü yaratmadaki önemini kavrar.

Sınıf arkadaşlarının eleştirilerini dikkate alarak eleştiriden öğrenmeyi kavrar.

Olası başarısızlığı pozitif bir yaklaşımla kabullenmeyi ve buna yönelik oluşacak stres eşiğini geliştirir.

 

Buraya kadar söz konusu edilen temel alanların bütünüyle çalışılması her sınıfa göre farklılık arz eder. Oyuncu pedagogun sınıfın genel durumunu dikkate alarak hareket etmesi grubun gelişimi açısından yaralıdır.

 

Oyuncu adayı artık yazarın metni üstünden çalışmaya elverişli hale gelmiştir. İşte bu aşama oyuncu eğitiminde eşik olarak algılanan bir zaman dilimidir. Artık eğitim daha sanatsal bir zemin üstünden hareket eder. Doğaçlamanın bu zaman diliminde kullanılma biçimi bir önceki aşamadan farklı olacaktır: Metin üstünden yürütülen doğaçlamalar giderek sabitlemeye/kodlamaya ve partitür oluşturmaya  doğru adım adım ilerler.


Son değiştirme: 21 Ekim 2019, Pazartesi, 23:49