Pedagojik Yoğunlaşma

Oyuncu eğitiminde pedagojik yaklaşım birbiriyle diyalektik ilişki içinde olan iki alan arasında gerçekleşir:

 

·         Oyuncu eğitiminin zanaat kısmının  kavranması.

·         Sanatsal bir alan olarak oyunculuğun kavranması: Sahnenin ve ona ait diğer öğelerin alanın kendine özgü estetik ölçütleriyle kavranması.

 

Bu yazı kapsamında üstünde durulan temel alanların hepsi oyuncu eğitiminin zanaat kısmını oluşturur. Bu alanların çalışılması sürecinde sanatsal olan kendiliğinden alıştırmaların, oyunların ve doğaçlamaların içinde var olur. Bu aslında bir marangozun elindeki tahtanın niteliğini bilmesi, ondan ne yapmak istediğini ve kendisinin yapmak istediği şeyi yapıp yapamayacağını tartması ile daha açık ifade edilebilir. Ancak oyuncu adayının unutmaması gereken en temel şey hem marangoz yani yapan hem de malzeme olduğudur: Oyunculuk sanatı yapanın malzemesiyle tamamen örtüşen yapıdadır.

 

Oyuncu pedagogunun en önemli sorunu birlikte çalıştığı oyuncu grubunu kendi alanı açısından devraldığı niteliksel durumdan başka bir niteliksel duruma taşımasıdır. İşte bu süreçte yaşananlar oyuncu adayının gelişimine etki eder: Dikkatli ve sorumlu davranmak durumundadır.

 

Pedagojik yaklaşım açısından oyuncu pedagogunun insan malzemesi ile uğraştığının bilincinde olması ve ona göre davranması, genç insanların gelişimlerinin bireysel olarak değerlendirmesi yararlı olacaktır.


Son değiştirme: 21 Ekim 2019, Pazartesi, 23:51