Doğaçlamaların izlenmesi ve tartışılması

Bu noktada oyuncu yetiştiren kurumda çalışan bütün pedagogların zaman zaman uygulanan eğitim dizgesi üstüne tartışmaları yaralı bir yaklaşım olacaktır. Pratikte yürüyen çalışmaların sonuçlarının tartışılması okulun da bir kurum olarak kendini sorgulamasını gerektirir. Bu oyuncu eğiminde  kurumsallaşma gibi önemli olduğunu düşündüğüm sonuçlar doğurur. Yapılan pratik çalışmalarda geliştirilen alıştırmaların ve tekniklerin zaman içinde olgunlaşması eğitimin kalitesini ortay koyacaktır. Unutulmaması gereken olgular var: Oyuncu eğitimine ilişkin söylenen  ve yapılan bir çok alıştırma, oyun, doğaçlama tekniği uzun bir zaman diliminde pratiğin kendisi ve sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ve bu konuda söz söylemiş, yaparak oyuncu eğitimine kendince tuğla koymuş bir çok oyuncu pedagogu – Stanislawski, Brecht, Grotowski, Mayerhold – artık yaşamamaktadırlar. Dolayısıyla oyuncu pedagogu ölülerden öğrenmeyi öğrenmek ve kendince bir yol bulmak zorundadır. Bu konuda Stanislawski’nin tavrı açıktır:   „Kendi metodunuzu oluşturun ve benim metoduma köle gibi bağlı kalmayın, kendiniz için işlevsel olabilecek bir yol bulun.“[1] Stanislawski’nin söylediğini yapmak oldukça meşakkatli bir sürece tekabül eder. Ancak başka yol da yoktur. Pedagog buna katlanmak zorundadır: Kendi alanı açısından alanın geçmişine de dayanarak bir yol bulmak zorundadır.[1]Thomas  Richard, Theater Arbeit mit Grotowski  an physischen Handlungen, Alexander Verlag Berlin, 1996, s.15


Son değiştirme: 21 Ekim 2019, Pazartesi, 23:53