Eşli doğaçlamalara giriş

Yetenek sınavı sonucunda oyunculuk okulunda okumaya hak kazanan her aday büyük bir coşkuyla derslerine başlar. Kendisinde oyuncu olma potansiyeli görüldüğünden dolayı okula kabul edildiğinin bilincindedir. Ancak zamana, sabra ve çalışmaya ihtiyacı olduğunu çoğunlukla unutur. Oyunculuğun mutlaka disiplin gerektiren bir alan olduğu sürekli söylenir ancak bunun içselleştirilmesi söylendiği kadar kolay değildir.

 

Okulda disiplin ve alan etiği üstünde durulur. Ancak bu iki önemli olgunun içselleştirilmesi eğitimin olmazsa olmaz koşullarıdır. Okulun bu konudaki tavrı gelecekte bütün ülkenin tiyatro yaşantısını doğrudan etkileyecektir.

Öğretme teknikleri açısından bakıldığında oyuncu pedagogunun basitten karmaşığa doğru giden bir yapı oluşturması bir zorunluluktur. Bu yapıyı oluştururken bir dizge geliştirmesi ve bunun üstünden oyuncu grubuyla çalışması eğitimin sağlıklı yürümesinin temelini oluşturur. Aşağıdaki tablo bu yazı kapsamında ele alınan temel alanları dizgesel bir yapı içinde göstermektedir.


Son değiştirme: 21 Ekim 2019, Pazartesi, 23:54