Doğaçlamalar ve gösterilenler üstüne tartışma

 

 

Oyuncu pedagogunun pedagojik açıdan uğraşması gereken sorunları ise şöyle sıralayabiliriz:

 

  • Negatif grup dinamiğinin oluşmaması için dikkatli davranmalıdır: İki insanın bir araya geldiği her yerde pozitif ya da negatif bir dinamiğin kendiliğinden oluşmaya başladığı bilimsel bir veridir.
  • Oyuncu grubunun oyunculuğa ilişkin şevkinin kırılması en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun oluşmaması için önlemler alması grubun gelişimi açısından önemlidir.
  • Her adayın farklı bir sosyal, kültürel atmosferden geldiğini ve farklı algılama, reaksiyon gösterme yetilerine sahip olduğu dikkate almalı, her adayın bireysel gelişimini dikkatle izlemeye çalışmalıdır.  
  • Tiyatro eğitimi ve tiyatro yapma pratiği disiplin gerektirir, otoriteden söz edildiği yerde otorite zaten söz konusu değildir.
  • Öğrenmede tekrar önemli bir pedagojik unsurdur. Hangi alıştırmanın ve doğaçlama tekniğinin tekrar edilmesi gerektiği pedagogun kendi değerlendirmeleriyle mümkündür.
  • Çalışılan grupla güvene dayalı bir bağın oluşturulması altın anahtar değerindedir: Güven yoksa eğitimde yoktur.
  • Oyuncu pedagogu grubu içsel olarak dinlemesini öğrenmeli ve çalışma yöntemini buna göre sürekli yeniden değerlendirmelidir.

 

Sonuç olarak

 

Oyuncu eğitimi konusunda yapılan kuramsal çalışmalar alanın kendi gereklerinden kaynaklanarak pratikle birlikte yürütülmüştür. Daha da ileri giderek şöyle diyebiliriz: Pratik olarak oyuncunun eğitimine ilişkin geliştirilen alıştırmalar, çalışma biçimleri, doğaçlama teknikleri pratikte kendini kanıtladıktan sonra kuramsal bir çerçeve kazanmışlardır. Zira bu alanda önce ‘yapmak’ sonra yapılan ve bu bağlamda başarılan üstüne tartışmak, yazmak bir zorunluluktur. Bu çalışmada oyuncu eğitimine yönelik üstünde durulan temel konular daha önceden bu alana ilişkin çalışmalar yapmış tiyatro adamlarına dayanılarak dile getirildi.

 

Oyuncu adayının artık metinle boğuşmaya hazır olduğu yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreçte doğaçlama yapma yeteneğinin gelişkinliği oyuncuya yeni yollar açacaktır. Okul gidilecek yolu sabırla göstermek ve o yoldaki olası sorunlara dikkat çekmekle yükümlüdür. Yolda yürüme meselesi her oyuncunun kendisiyle ilgili olan bireysel bir yan içerir.


Son değiştirme: 22 Ekim 2019, Salı, 00:00