Dedektörler (Alıcılar): Göz, Fotograf filmi, Fotoelektrik tüp, CCD'ler. Işıkölçüm alıcıları: FEF, görüntüleme CCD'leri, Filtreler. Tayfölçüm alıcıları: Tayfçekerler

Dedektörler (Alıcılar): Göz, Fotograf filmi, Fotoelektrik tüp, CCD'ler. Işıkölçüm alıcıları: FEF, görüntüleme CCD'leri, Filtreler. Tayfölçüm alıcıları: Tayfçekerler

Click Hafta05_Dedektorler.pdf link to view the file.