Diğer İnsan Hakları Belgeleri

İoanna Kuçuradi ve Bülent Peker (Ed.) Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2004.

İoanna Kuçuradi, ‘‘İnsan Hakları Düşüncesinin Işığında İnsan Hakları Belgeleri’’, Kaygı, Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu Dergisi, Sayı: 2, Bahar 2003, ss. 6-11.

Click 11.hafta.pdf link to view the file.