İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Önemi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Metni

Gülsun Gündoğan-Mustafa Günay, ‘‘İnsan Hakları Işığında Yaşanılır Bir Dünya Arayışı’’, İnsan Hakları ve Eğitimi, İlya Yayınevi, İzmir, 2004, ss. 87-107.

İoanna Kuçuradi ve Bülent Peker (Ed.) Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2004.

Click 10.hafta.pdf link to view the file.