İnsan Hakları Kavramına Giriş

İoanna Kuçuradi, ‘‘Adalet Kavramı’’, Adalet Kavramı, (Editör: Adnan Güriz), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1994, ss. 27-33.

André Mercier, ‘‘İnsan Haklarının Evrenselliği’’, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, (Yayıma Hazırlayan: İoanna Kuçuradi), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2009, ss. 25-37.

İoanna Kuçuradi, ‘‘İnsan Onuru Kavramı ve İnsan Hakları’’, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2007, ss. 69-76.

Kadir Çüçen, İnsan Hakları, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss. 37-57.

Click 5.hafta.pdf link to view the file.