Atomlar ve Atom Kuramı

Atom Kuramı : temel kimyasal yasalar
- Ödev: Elektronlar ve Atom fiziğinde diğer buluşlar
- Atom ve özelliği, radyoaktiflik, kimyasal elementler, izotoplar, iyonlar
- Atom kütlesi, izotop kütlesi, elementlerin yüzde bollukları ve atom kütlesine
katkısı.
- Periyodik tabloya (çizelgeye) giriş : s,p,d ve f blok tanımları, temel orbital
bilgisi.
- Mol kavramı, Avogadro sayısı, Atom kütle birimi; izotop
- Birim dönüştürme: mol kütlesi, Avogadro sayısı ve mol biriminin çevrim
faktörü olarak kullanılışı
- Uygulama ödevi: konu sonu soruları (seçilmiş) ve kitap dışı problemler