Madde ve Ölçüm

- Maddenin sınıflandırılması
- Maddenin ölçümü (metric birimler): kütle, zaman ve sıcaklık.
- Yoğunluk tanımı ve % Bileşim (kompozisyon)
- Birim dönüştürme: yogunluk ve % bileşimin çevrim faktörü olarak kullanılışı
- Ödev: anlamlı rakamlar, ölçme ve belirsizlik, sayısal sonuçların yuvarlanması,,
üslü sayıların matematiksel işlemleri.
- Uygulama ödevi: konu sonu soruları (seçilmiş) ve problemler