Kimyasal Bileşikler

-          Bileşik çeşitleri ve formül yazılışları: alt indiz ve üst indis tanımı, bağıl atom sayısı, formül üzerinde mol ve tane kıyaslamaları, Bileşik kütlesinin hesaplanması (mol kütle tanımı)

-         Periyodik Tablo (genel bilgiler)

-          Iyonik bileşikler, ve kovalent bileşikler. Kaba (basit, empirik ya da ampirik) formül ve önemi,

-          Bileşiklerin yapı formülleri ve kullanım gerekçesi.

-          Kimyasal bileşiklerin ve bileşik bağıl atomlarının  mol olarak ifadesi

-          Bileşiklerin % bileşimi (kütlece).

-          Ödev: inorganic ve organic bileşiklerin adlandırılması ve formülleri (petrucci, 10. Baskı sf 87-97)

Uygulama ödevi: konu sonu soruları (seçilmiş) ve kitap dışı problemler