Gazlar

-          Basınç ve basınç Birimleri

-          Gaz yasaları (Boyle, Charles ve Avogadro) ve stokiyometri

-          Birleştirilmiş Gaz yasası: İdeal Gaz denklemi ve Kullanım alanları

-          Gazların mol kütlesi, yoğunluk ve hacim hesapları

-          Gaz Tepkimeleri (birleşik hacimler, gaz karışımları)

-          (petrucci, 10. Baskı Sf 217-228; gazların kinetic molekül kuramı hariç)

Uygulama ödevi: konu sonu soruları (seçilmiş) ve kitap dışı problemler