Atomun Elektron Yapısı, Elektromagnetizma ve Spektroskopi

Atomun Elektron Yapısı

-          Elektromanyetik Işıma: frekans, dalga boyu ve elektromanyetik spektrum.

-          Elektron dağılımları ve periyodik çizelge (tablo)

Spektoskopi ve elektromanyetik spektrumdan yararlanarak geliştirilen analiz yöntemleri

Uygulama ödevi: konu sonu soruları (seçilmiş) ve kitap dışı problemler