Moleküller Arası Kuvvetler-1

Moleküller Arası Kuvvetler: Sıvılar ve Katılar

-          Van der Waals kuvvetleri

-          London kuvvetleri (dağılma kuvvetleri): anlık ve indüklenmiş dipoller

-          Dipol-dipol etkleşimleri

-          Hidrojen Bağı: sulu ve susuz ortamda H-bağı, Molekül arası ve içi H bağları

-          Sıvılarda moleküller arası etkileşimler: Yüzey gerilimiz, viskozite, buharlaşma, kaynama noktası, yoğuşma (kondensasyon)

-          Katılarda moleküller arası etkileşimler: Erime, erime noktası, süblimleşme

Faz diyagramları : Karbondioksit ve su

Click http://80.251.40.59/ankara.edu.tr/isgor/ link to open resource.