ZZT452 Su Kanatlılarının Beslenmesi

Su kanatlıları yetiştiriciliğinin kanatlı üretimdeki yeri, Su kanatlıları sindirim ve metabolizması, Su kanatlıları beslemede kullanılan önemli yem ham maddeleri ve yem katkı maddeleri ve bunların kullanımlarında dikkate edilecek hususlar, ördek ve kaz palazlarının beslenmesi, damızlık ördek ve kazların beslenmesi, ördek ve kaz besisi, beslemeye bağlı metabolik hastalıklar ve çözüm yolları, yem toksikasyonu, yem hijyeninin sağlanması, rasyon hazırlama teknikleri

Eğitimci: Engin Yenice