SKY 201 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları, sağlık sistemi, sağlık örgütlenmesi ve sağlık denetimi konularında bilgi verilmesidir.  Sağlık hizmetinin özellikleri, sağlık kurumları ve özellikleri, sağlık örgütlemesi, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimi dersin içeriği kapsamında yer alan konulardır.

Bu ders sonunda öğrenci;

1) Sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarını kavramlarını açıklar.
2) Sağlığı etkileyen faktörleri açıklar.
3) Sağlık sistemini tanımlar.
4) Etkili sağlık hizmetlerinin özelliklerini sayar.
5) Sağlık hizmetleri örgütlenmesinde dikkate alınması gereken özellikleri açıklar.
6) Türkiye Cumhuriyeti sağlık örgütlenmesini açıklar.
7) Uluslararası sağlık örgütlerini sayar.
8) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinin temel ilkelerini açıklar.
9) Sağlık hizmetlerinde risk yönetiminin önemini açıklar.
10) Koordinasyonun sağlık hizmetlerindeki önemini açıklar.
11) Sağlık hizmetlerinde denetimi açıklar.