SKY107 İŞLETME


İşletme dersi kapsamında, öğrencinin işletmecilikle ilgili genel bilgileri öğrenerek, hastaneleri birer işletme olarak anlamasını ve bu bakış açısı ile değerlendirebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Derste; temel kavramlar, ekonomik yaşam ve işletme, işletmelerin türleri, işletmelerde etik, işletmelerin kuruluşu ve büyümesi, yönetim ve yönetim mesleği konuları incelenmektedir.