TAR461-Balkan Tarihi-I

Bu derste, Balkan coğrafyasının tarihi en başından başlanarak anlatılacak, zamanla bölgeye gelen Türklerin Balkanlara yerleşmeleri de ele alınacaktır.

Eğitimci: Hatice Oruç