Ders, pazarlama ve sağlık hizmetlerinde pazarlama hakkında temel bilgileri vermeyi amaçlar. Okumalar, tartışmalar ve aynı zamanda karşılaştırmalı konular, alternatif yaklaşımlar ve önemli bakış açılarıyla birlikte pazarlama düşüncesinin ve teorisinin gelişimini inceler. 

Dersin Öğrenme Kazanımları: 
1) Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama anlayışı, sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, pazarlama araştırması, sağlık hizmetlerinde pazarlama karması, sosyal pazarlama 
2) Sağlık işletmelerinde pazarlama ile ilgili edindiği bilgileri ilgili yerlerde uygulamaya geçirebilme.