Kontrollü balık üretimi, hayvansal protein ihtiyacının karşılanabilmesi için günümüzde oldukça büyük boyutlara ulaşmıştır. Balıkların genetik potansiyeli, türlerin ve soyların çaprazlanması ve gamet maniplasyonları yoluyla ıslah edilebilmektedir. Bu uygulamaların bazıları spermanın  saklanmasını (prezervasyon) gerektirir. Düşük sıcaklıklarda balık spermasının korunmasında ilk başarı Holtz (1993) tarafından açıklanmış,araştırıcı dondurulmuş ve çözülmüş sperma ile ringa balığı yumurtalarını döllemiştir. Günümüzde birçok balık türü spermasının dondurulması (cryoprezervasyon) yapılabilmektedir. Özellikle alabalık ve sazan gibi ekonomik değeri olan balıkların spermasının  prezervasyonu oldukça önemlidir