Konu özeti

 • Erkek hayvanlarda genital organ anatomisi ve fizyolojisi

  Erkek hayvanlarda iç ve dış genital organların anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi

 • Sperma ve Spermatozoon

  Sperma bileşimi, spermatozoon yapısı ve seminal plazma kompozisyonu hakkında bilgi

 • Androlojik muayene sistematiği 1

  Androlojik muayene sistematiğinde morfolojik ve fonksiyonel muayeneler

 • Androlojik muayene sistematiği 2

  Androlojik muayene sistematiğinde spermanın alınması ve spermatolojik muayeneler

 • Androlojik muayene sistematiği 3

  Androlojik muayene sistematiğinde mikrobiyolojik muayeneler

 • Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması

  Erkek hayvanlardan alınan spermanın kısa süreli saklanması ve dondurulması

 • Erkek Hayvanlarda İnfertilite

  Erkek hayvanlarda dölverimi düşüklüğünün tesbiti ve ortadan kaldırılması

 • Hayvanlarda Çiftleşme yolu ile bulaşan hastalıklar

  Hayvanlarda çiftleşme ile bulaşan infeksiyöz hastalıkların yasal düzenlemeleri ve tıbbi yaklaşımlar

 • Damızlık Boğa Seçimi

  Yetiştirmede kullanılacak olan boğaların seçiminde kullanılan testler ve kriterler

 • Damızlık Boğa Kartlarının Okunması

  Sperması suni tohumlamada kullanılan boğaların verim özelliklerine seçimi ve kullanılması