Bilgi kavramının felsefi olarak ele alınması ile felsefenin ana disiplinlerinden biri olan epistemolojinin ana problemlerinin irdelenmesi ve bu alana ilişkin felsefi bir kavrayışın kazandırılması amaçlanır. Bu amaca yönelik olarak, ‘bilgi’nin tanımlanması, ayırıcı niteliklerinin belirlenmesi, farklı bilgi türlerinin olanaklılığı, bilginin kaynağı gibi konular hem kuramsal olarak hem de tarihsel olarak ele alınır. Bilginin ayırıcı niteliği olarak kabul edilen ‘doğruluk’ üzerine farklı kavrayışlar değerlendirilirken, ‘doğruluğun uygunluk kuramı’ (correspondence theory of truth) tartışmaya açılır.