Bu derste, insan beyninin anatomik özellikleri, diğer canlı beyinlerinden ayrılan yönleri, dilin beyindeki oluşumu ve konumlanışı, konuşma eyleminin gerçekleşimi, herhangi bir beyin hasarı sonucu dil sistemindeki aksamalar, dil sisteminin işleyişini etkileyen hastalıklar (afazi, şizofreni, otizm vd.), bu hastalıklar sonucu dil sisteminde ortaya çıkan aksamaların betimlenmesi ve dilin yeniden kazandırılması işlenecektir.