Konu özeti

 • Beynin Anatomik Açıdan İncelenmesi ve Beyin Sisteminin İşleyişi

  - Beynin Anatomik Açıdan İncelenmesi ve Beyin Sisteminin İşleyişi

  - Ana Hatlarıyla Merkezi Sinir Sistemi

  - Sinir Hücrelerinin (Nöronlar) Temel İşleyişi

  - Hücre Gövdesi, Dendrit, Aksonlar, Sinaptik Ağlar (Yolaklar)

  - Bilginin Beyinde İşlemlenmesi

 • Beynin Anatomik Açıdan İncelenmesi ve Beyin Sisteminin İşleyişi

  - Omurilik ve Beyin

  - Beynin Bölümleri: Arka Beyin, Orta Beyin, Ön Beyin

  - Arka Beyin Bölgeleri ve İşlevleri: Köprü, Beyincik

  - Orta Beyin Bölgeleri ve İşlevleri: Beyin Sapı, Retiküler Aktivasyon Sistemi

  - Ön Beyin Bölgeleri ve İşlevleri: Talamus, Hipotalamus

  - Limbik Sistem: Hipokampüs, Amigdala, Singulat Girüs, Serebrum

  - Beyin Lobları: Alın Lobu, Çeper Lobu, Şakak Lobu, Ense Lobu

  - Serebral Korteks (Beyin Kabuğu)


 • Dil Sisteminin Beyindeki İşleyişi

  - Beyin Bölgelerinin Dil Sisteminin İşleyişindeki Rolü

  - Dilin Beyindeki Kurucu Bileşenleri: Sesbilimsel, Biçimbilimsel ve Sözdizimsel Bileşenler

  - Dilin Beyindeki Yorumlayıcı Bileşenleri: Anlambilimsel ve Kullanımbilimsel Bileşenler

 • Öğrenci Sunumları: Bellek

  - Belleğin Dil Sisteminin İşleyişindeki Rolü

  - Belleğin Temel İşleyişi ve Türleri

  - İşleyen Belleğin Dil Sistemindeki Rolü Üzerine Yapılan Araştırmalar

  • Öğrenci Sunumları: Afazi

    - Afazi

   - Afazi Türleri ve Dilbilimsel Görünümleri

   - Afazinin Dilbilim Araştırmalarındaki Yeri


   • Öğrenci Sunumları: Gelişimsel Disleksi

    - Gelişimsel Disleksi ve Özellikleri

    - Gelişimsel Disleksinin Dilbilimsel Görünümleri

    - Gelişimsel Disleksinin Dilbilim Araştırmalarındaki Yeri

    • Öğrenci Sunumları: Apraksi, Amnezi, Aprozi ve Agnozi

     - Apraksi, Amnezi, Aprozi ve Agnozi

     - Apraksi, Amnezi, Aprozi ve Agnozinin Dilbilimsel Görünümleri

     - Apraksi, Amnezi, Aprozi ve Agnozinin Dilbilim Araştırmalarındaki Yeri

     • Öğrenci Sunumları: Down Sendromu

      - Down Sendromu ve Anatomisi
      - Down Sendromlu Çocuklarda Dilsel Görünümler
      - Down Sendromunun Dilbilim Araştırmalarındaki Yeri
      • Öğrenci Sunumları: Epilepsi

       - Epilepsi ve Anatomisi
       - Epilepsinin Dile Yansıması
       - Epilepsinin Dilbilim Araştırmalarındaki Yeri
       • Öğrenci Sunumları: Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

        - Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

        - TSSB Tanısı Konmuş Bireylerde Belleğin İşleyişi

        - TSSB Tanısı Konmuş Bireyler Üzerinde Yapılan Dilbilimsel Araştırmalar

        • Öğrenci Sunumları: Şizofreni

         - Şizofreninin Anatomisi ve Beyin Kimyası

         - Şizofrenik Mantığın Dile Yansıması

         - Şizofreninin Dilbilim Araştırmalarındaki Yeri

         • Öğrenci Sunumları: Otizm Spektrumu

          - Otizm Spektrumunun Anatomisi ve Beyin Kimyası

          - Otizm Spektrumu ve Dil Gelişimi

          - Otizmin Dilbilm Araştırmalarındaki Yeri