Topic outline

 • DBB231 Sesbilime Giriş

  Bu derste, ses kavramının fiziksel ve fizyolojik görünümleri sesbilim ve sesbilgisi alanları arasındaki ayrım tabanında incelenerek, Uluslararası Sesbilim Abecesinin temel özellikleri ve Türkçe ses dizgesinin görünümleri üzerinde durulmaktadır. Buradan hareketle, dünya dillerinde ünlülerin, yarı ünlülerin ve ünsüzlerin Uluslararası Sesbilim Abecesindeki tipolojik görünümleri betimlenmekte ve alanyazın tartışmaları yapılmaktadır. Ders kapsamında, PRAAT Ses Analizi Yazılımı üzerine de uygulama ve alıştırmaların yapılması da planlanmaktadır.

 • 1. Hafta

 • 2. Hafta

 • 3. Hafta

 • 4. Hafta

 • 5. Hafta

 • 6. Hafta

 • 7. Hafta

 • 8. Hafta

 • 9. Hafta

 • 10. Hafta

 • 11. Hafta

 • 12. Hafta

 • 13. Hafta

 • 14. Hafta