“Bilim Kültürü” adını verdiğim bu ders notlarının maksadı, bilimsel bir kültür kuramı bağlamında “Bilim Kültürü”nü tanıtmak ve özellikle de bu kültürün, entelektüel kültür içinde işgal ettiği yeri göstermektir.