Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencilerinin halkla ilişkilerin ortaya çıkış gerekçeleri, bugün kapsadığı alan, kavramın Türkiye’de ve dünyada yaşadığı sorunlar, alanın temel kavramları ve dönüşümleri gibi temel konularla ilgili genel bir bilgiye sahip olması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.