Topic outline

 • General

  Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar dersi, halkla ilişkilerin mesleki ilgi alanına giren çeşitli etkinlikleri ve uygulamaları öğrenciye tanıtmaktadır. Öğrencilerin bu mesleği uygulamada karşılaşabileceği durumları ve sorunları çözmelerine yardımcı olabilecek bilgi birikimi aktarılmaya çalışılmaktadır. 

 • Dersi Tanıtma ve Öğrencilerle Tanışma. Bu Çerçevede Öğrencilerden Beklentiler ve Dersin Akışını Anlatma

 • Kurumsal İlişkiler Bağlamında Kurum İçi İletişim

 • Zaman Yönetimi ve Zamanı Kullanma Becerisi

 • Etkinlik Yönetimi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

  Bir kurumun var olan ve potansiyel müşterileriyle ilişkisini ve etkileşimini sistematik bir biçimde yapılandırma çabasıdır. Müşteriye, işe, sektöre, sürece dair bilgi yönetimidir. Yeni teknolojiler ve müşteri merkezli enformasyon sistemiyle ilgilidir. Ancak en önemlisi kurumsal felsefenin bir parçası haline getirilmelidir. Müşteri İlişkilerinin temel bileşenleri müşteri odaklılık, müşteriyle sürekli iletişim, bireyselleşme aracılığıyla müşteri ilişkilerinin farklılaştırılması, IT kullanımı/CRM Sofware, verimliliğin ve etkinliğin artırılmasıdır. 

  • Danışman Olarak Halkla İlişkiler Uzmanı

  • Ürün Yerleştirme

  • Uzlaşma ve Çatışma: Çatışma Yönetimi

  • Çatışma Yönetiminde Modeller

  • Kamusal İlişkiler

   Kamusal İlişkiler, politik karar verme süreçlerine yönelik stratejik bir uygulamadır. Başka bir ifadeyle kurumun politik karar verme süreçlerini iletişimsel olarak etkileme çabalarıdır. Literatürde zaman zaman , hükümetle ilişkiler, lobicilik ya da politik iletişim de denilmektedir. Kamusal ilişkiler, politikanın, toplumun ve ekonominin kesişme noktasında bulunmaktadır. Halkla ilişkilerden temel farkı kurumun toplumsal ve politik süreçlere etkin olarak katılımını sağlamaktır. 

   • Kampanya Yönetimi: Temel Unsurlar

    Kampanya, kamusal ilgiyi elde etmek amacıyla dramaturjik olarak hazırlanmış, tematik olarak sınırlandırılmış, öngörülmüş belirli bir süreye sahip stratejik iletişimsel etkinliğidir. Çok sayıda kişinin ve aktörün tanımlanmış hedeflere ulaşılabilmesi için gerçekleştirdiği planlı ve koordineli çalışmadır. Çok sayıda kampanya türü bulunmaktadır. Türü ne olursa olsun kampanyalarda analiz, profil oluşturma, temalaştırma, strateji, hedef kitlenin saptanması, olası sorunların öngörülmesi, taşıyıcı mesaj ve slogan, etkinliklerin yapılandırılması ve denetleme merkezidir.