Topic outline

 • Dersin Genel Görünümü

 • Öğrencilerle Tanışma ve Dersin Akışı Hakkında Öğrencilere Bilgi Verme.

 • Halkla İlişkilerde Kampanya Kavramı. Kampanya Kavramının Etimolojisi ve Modern Kampanyaların Özellikleri.

 • Kampanya Aşamalarını Tanıtma. Bu Çerçevede Araştırma ve Analizin Önemi.

 • İkinci Aşama Olarak Stratejik Planlama

 • Üçüncü Aşama ve PR-Konsepti

 • PR Konsepti Çerçevesinde Medya ve Reklam Mecralarının Açıklanması ve Örnek Uygulama

 • Kampanyada Dördüncü Aşama Olarak Uygulama

 • Kampanyada Bütçeleme, Zaman ve Etkinlik Tablolarının Hazırlanması. Örnek Uygulamalar

 • Kampanyanın Beşinci Aşaması ve Denetleme/Değerlendirme

 • Denetleme/Değerlendirme Yöntemleri: Biçimsel-İçeriksel

 • Kampanyanın Sonuçları ve Hedefleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Kampanya Değerlendirme Ölçütlerinin Anlatılması

 • Yeni Medya ve PR

 • Yeni Medyanın Olanakları: Etkileşim, Sürekli Bağlanma, Parçalı Okuma. Halkla İlişkilerde Kampanyanın Geleceği