PAZARLAMA İLKELERİ (ISL 319)

senaysabah@gmail.com

 

Pazarlama İlkeleri dersi, pazarlamanın sosyal bilimlerdeki yeri tartışmasının yanı sıra farklı pazarlama yaklaşımları kapsamında pazarlamanın temel kavram ve yöntemlerinin incelenmesine dayanmaktadır. Bunun yanında ders, pazarlamanın günümüz ekonomik ve sosyal ilişkiler içerisindeki rolünün incelenmesine yöneliktir.

 Ders İçeriği 

Pazarlama ve Temel Pazarlama Kavramları

                                                                   i.  Bilim mi işletme fonksiyonu mu?

                                                                 ii.  İstek, İhtiyaç ve Arzu

Okumalar:

¾    Presbery, Frank (2000) “The History of Advertising”, Advertising & Society Review, 1(1).

¾    Miller, G. (2011). Tüketimin Evrimi: Cinsiyet, Statü ve Tüketim, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, s. 27-34 ve s. 47-57.

 

¾    Fraser, I. (2008). “İhtiyaç”, Hegel ve Marks İhtiyaç Kavramı içinde, Dost Kitabevi, Ankara,
s. 17-33.

 

Pazarlama Anlayışları

                                                                    iii.      Pazarlamanın Tanımı

                                                                    iv.      Pazarlama Okulları ve Farklı Yaklaşımlar

                                                                      v.      Pazarlamanın Farklı Disiplinlerle İlişkileri (İktisat, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji..)

                                                                    vi.      Pazar Odaklılık

Okumalar:

¾    Ariely, Dan (2013). Akıldışı ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Güçlü Kuvvetler içinde “İzafiyet Hakkındaki Hakikat”, s. 27-46.

¾    Ariely, Dan (2013). Akıldışı ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Güçlü Kuvvetler içinde “Arz ve Talep Safsatası”, s. 47-69.

 

Pazar Kavramı ve Çeşitli Pazarlar

                                                                  i.            Pazar Kavramı ve Çeşitleri

a.       Tüketici Pazarları ve Özellikleri

b.      Örgütsel Pazarlar ve Özellikleri

 

Okumalar:

¾     Ariely, Dan (2013). Akıldışı ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Güçlü Kuvvetler içinde “Sıfır Maliyetin Maliyeti”, s. 71-85.

¾     Ariely, Dan (2013). Akıldışı ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Güçlü Kuvvetler içinde “Fiyatın Gücü”, s. 181-199.

Tüketici Davranışları

                                                                i.     Tüketim Toplumu Tartışmaları

                                                              ii.     Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler

                                                            iii.     Tüketici Satın Alma Karar Süreci

Okumalar:

 

¾    Zorlu, A. (2006). Üretim Kapitalizminden Tüketim Kapitalizmine Üretim ve Tüketim Teorileri, Glocal Yayınları, Ankara, s. 163-276.

 

¾    Batı, U. (2015). Tüketici Davranışları: Tüketim Kültürü, Psikolojisi ve Sosyolojisi Üzerine Şeytanın Notları, s.59-133.

¾    Otay Demir, F. (2015). Sadece: Tüketim Olgusu Üzerine Denemeler içinde “Modern Masallar: Sembolik Tüketim ve Kimlik İnşaası”, s. 55-68.

 

¾    Ongur, H. Ö. (2011). Tüketim Toplumu, Nevrotik Kültür ve Dövüş Kulübü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, s. 41-80.

¾    Bıçakçı, H. (1994). Doğa Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 73-97.

 

 

Pazarın Bölümlere Ayrılması

Hedef Pazar ve Hedef Pazar Stratejileri

Konumlandırma ve Yeniden Konumlandırma

Müşteri Sadakati

Müşteri Değeri

 

Okumalar:

 

¾    Batı, U. (2015). Tüketici Davranışları: Tüketim Kültürü, Psikolojisi ve Sosyolojisi Üzerine Şeytanın Notları, s. 261-291.