Topic outline

 • Pazarlama ve Temel Pazarlama Kavramları

  Bilim mi işletme fonksiyonu mu?

  İstek, İhtiyaç ve Arzu

  Okumalar:

  Presbery, Frank (2000) “The History of Advertising”, Advertising & Society Review, 1(1).

  Miller, G. (2011). Tüketimin Evrimi: Cinsiyet, Statü ve Tüketim, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, s. 27-34 ve s. 47-57.

  Fraser, I. (2008). “İhtiyaç”, Hegel ve Marks İhtiyaç Kavramı içinde, Dost Kitabevi, Ankara, s. 17-33.


 • Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi

  Üretim Dönemi

  Ürün Dönemi

  Satış Dönemi

  Modern Pazarlama Anlayışı

  Bütünsel Pazarlama

  Okumalar:

  Presbery, Frank (2000) “The History of Advertising”, Advertising & Society Review, 1(1).

  Miller, G. (2011). Tüketimin Evrimi: Cinsiyet, Statü ve Tüketim, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, s. 27-34 ve s. 47-57.

  Fraser, I. (2008). “İhtiyaç”, Hegel ve Marks İhtiyaç Kavramı içinde, Dost Kitabevi, Ankara, s. 17-33.


 • Pazarlama Tanımlarının Tarihsel Gelişimi

  AMA 2004, 2007 tanımları

  pazar odaklılık / pazarlama odaklılık

  pazar yönlülük / pazarı yönlendirme

  pazarlama çevresi

 • Pazarlama Anlayışları

  Pazarlamanın Tanımı

  Pazarlama Okulları ve Farklı Yaklaşımlar

  Pazarlamanın Farklı Disiplinlerle İlişkileri (İktisat, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji..)

  Pazar Odaklılık

  Okumalar:

  Ariely, Dan (2013). Akıldışı ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Güçlü Kuvvetler içinde “İzafiyet Hakkındaki Hakikat”, s. 27-46.

  Ariely, Dan (2013). Akıldışı ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Güçlü Kuvvetler içinde “Arz ve Talep Safsatası”, s. 47-69.
 • Pazarlama Okulları - 1

  Meta Okulu

  Kurumsal Okul

  Bölgelerarası Ticaret Okulu

 • Pazarlama Okulları - 2

  Pazarlama Yönetimi Okulu

  Pazarlama Sistemleri Okulu

 • pazarlama okulları-3

  Tüketici Davranışları Okulu

  Makro Pazarlama Okulu

  Değişim/Değiş tokuş Okulu

  Pazarlama Tarihi Okulu

 • Pazar Kavramı ve Çeşitli Pazarlar

  Pazar Kavramı ve Çeşitleri

  a.       Tüketici Pazarları ve Özellikleri

  b.      Örgütsel Pazarlar ve Özellikleri

   Okumalar:

  Ariely, Dan (2013). Akıldışı ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Güçlü Kuvvetler içinde “Sıfır Maliyetin Maliyeti”, s. 71-85.

  Ariely, Dan (2013). Akıldışı ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Güçlü Kuvvetler içinde “Fiyatın Gücü”, s. 181-199.

 • Tüketici Davranışlarına Giriş

  Tüketim Toplumu Tartışmaları

  Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler

  Tüketici Satın Alma Karar Süreci

  Okumalar

  Zorlu, A. (2006). Üretim Kapitalizminden Tüketim Kapitalizmine Üretim ve Tüketim Teorileri, Glocal Yayınları, Ankara, s. 163-276.

  Batı, U. (2015). Tüketici Davranışları: Tüketim Kültürü, Psikolojisi ve Sosyolojisi Üzerine Şeytanın Notları, s.59-133.

  Otay Demir, F. (2015). Sadece: Tüketim Olgusu Üzerine Denemeler içinde “Modern Masallar: Sembolik Tüketim ve Kimlik İnşaası”, s. 55-68.

  Ongur, H. Ö. (2011). Tüketim Toplumu, Nevrotik Kültür ve Dövüş Kulübü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, s. 41-80.

  Bıçakçı, H. (1994). Doğa Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 73-97.

 • Tüketici Davranışlarının Özellikleri

  •       Kültür

  •       Toplumsal sınıf

  •       Yaşam tarzı

  •       Aile

  •       Sosyal gruplar

 • Tüketici Davranış Modelleri

  Açıklayıcı Modeller (Klasik Modeller)

  Tanımlayıcı Modeller (Modern Modeller)

 • Pazarın Bölümlere Ayrılması

  –         Coğrafik Bölümlendirme

  –         Demografik Bölümlendirme

  –         Psikografik Bölümlendirme

  Davranışsal BölümlendirmeOkumalar:

  Batı, U. (2015). Tüketici Davranışları: Tüketim Kültürü, Psikolojisi ve Sosyolojisi Üzerine Şeytanın Notları, s. 261-291.

 • Hedef Pazar ve Hedef Pazar Stratejileri

  Farklılaştırılmamış Hedef Pazar Stratejisi

  Farklılaştırılmış Hedef Pazar Stratejisi

  Yoğunlaştırılmış Hedef Pazar Stratejisi

 • Konumlandırma ve Yeniden Konumlandırma

  Konumlandırma Stratejileri

  •          Rakibe göre

  •          Ürün sınıfı veya özelliğine göre

  •          Fiyat ve kaliteye göre

  •          Kullanıcıların özelliklerine göre

  •          Ürün kullanımına göre