Hukuk Başlangıcı

Hukukla ilgili başlıca kavramların bilgisine yer verilerek, temel hukuk anlayışına başlangıç oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde hukuk metodolojisini içerecek şekilde Hukuk Başlangıcı dersi verilmektedir. Öncelikle hukuk kavramıyla başlanmakta ve bununla ilgili de normlar bütünü olarak hukukun anlaşılmasıyla ilgisinde norm kavramı üzerinde durulmaktadır. Norm, normların temellendirilmesi ve norm türleriyle devam eden konularda, hukuk normunun üzerinde durulmaktadır. Hukuk normunun özellikleri, hukuk normunun türleri ve hukuk normunun oluşturulmasıyla ilgili ilkeler belirtilip, hukuk normunun hitap ettiği hukuk öznesi açıklanmaktadır. Hukuk normlarının ait olduğu hukuk sistemlerinin anlamının belirlenmesiyle devam eden dersler,  bu sistemlerin özellikleri ve ardından Türk hukuk sisteminin özellikleri üzerinde durularak tamamlanmaktadır. 

Eğitimci: Gülriz Uygur