Hukuk Felsefesi

Hukukla ilgili olarak temel problemler üzerinde durmayı amaçlayan ders, hukukun bilgi konusu olup olmayacağıyla başlayıp,  hukukilik kavramının anlamını tartışmakta ve hukuki geçerlilik üzerinde durarak, hukukilikle ilgili farklı anlayışları ortaya koymaktadır. Bu çerçevede hukuki pozitivizm ve tabii hukuk tartışmalarına değinilerek,  adalet ve hukuk kavramı arasındaki ilişkiye geçilmektedir. Adalet kavramıyla ilgili adalet teorilerini de içeren anlayışlar belirtilerek, bunlarla ilgili temel problemler tartışılmaktadır.

Eğitimci: Gülriz Uygur