Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışından ve yaklaşık olarak M. Ö. I. Binin başlarından itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve K. Suriye’de yeni siyasi ve kültürel oluşumlar meydana gelmiştir. Bu dönemde, merkezi bir otorite görülmemekte, bunun yerine, şehir beylikleri sınırlı coğrafya içinde varlıklarını ve otoritelerini sürdürmüşlerdir. Bu çoklu politik ortamda, herşeye rağmen, M.Ö. II. Bin Orta Anadolu’sundan köklerini almış bir sanat ve kültürün ortak olarak uygulandığı görülmektedir. Bu derste, bu ortak kültür ve sanat ürünleri, arkeolojik kazılar ışığında değerlendirilmekte ve öğretilmektedir.