Weekly outline

 • General

  Kültepe Kazıları ışığında, Assur Ticaret Kolonileri Çağı arkeolojisi hakkındaki son keşif ve bilgiler anlatılmaktadır.
  M.Ö. II. Bin yılın ilk çeyreğinde, Anadolu ile K. Mezopotamya arasında çok kuvvetli ve yaygın bir ticaret ağı kurulmuştu. Bu ticaretin yönetim merkezi, Kuzey Mezopotamya’da, Aşağı Zab Nehrinin Dicle ile birleştiği yerin 25 km kuzeyindeki Asur Krallığı’nın başkenti Asur şehridir.
  Anadolu’daki zengin maden yatakları, tarım ve hayvan ürünlerinin çeşitliliği, komşu ülkelerce eskiden beri bilinmekteydi. Daha M.Ö. III. Binin son çeyreğinde, Akadlı tüccarların ticaret için, bugünkü Acemhöyük olarak lokalize edilen Burušhanda’ya kadar geldikleri yazılıdır. Ayrıca Kültepe-Kaniş’te yapılan kazılarda Anadolu-Mezopotamya ilişkilerinin arkeolojik kanıtları da bulunmuştur.
  Esası maden ve tekstil ticareti üzerine kurulu ticaret düzeninde, Anadolu'da bulunmayan kalay, gümüş-altın karşılığında Anadolu halkına satılmaktaydı. Hammadde olarak alınan yün de, "Babil modası"na uygun olarak Assur'da dokutulup, Anadolu insanına yine, gümüş ve altın karşılığında satılmaktaydı. Bu ticaret sisteminin Anadolu'daki merkezi Kültepe-Kaniş idi ve Kaniş’e getirilen mallar, Anadolu içlerine kadar dağıtılmaktaydı.
  Kültepe dışında, Boğazköy, Alişar, Acemhöyük, Konya Karahöyük de karuma sahip yerleşimlerdir. Ayrıca Kaman-Kalehöyük ve Kayalıpınar çivi yazılı tablet buluntusu veren merkezlerdendir. Acemhöyük’ün bulla ve etiketlerinde de çivi yazısıyla kısa notlar görülmektedir.
  Bu ders kapsamında; Anadolu insanının yazıyı kullanmaya başladığı, dolayısıyla tarihi döneme girilen bu çağda, yazılı belgeler ve diğer arkeolojik kanıtlara dayanarak ekonomik, sosyal yapı, hukuk, inanç sistemleri ve kent dokuları incelenmektedir.