Toplumsal Cinsiyet Problemi ve Hukuk

Toplumsal cinsiyetin anlamı konusudan başlayarak bu alandaki temel problemler ve bunların nedenleri, toplumsal cinsiyet rolleri ve bunların nasıl değiştirilebileceği üzerinde durularak, hukuk ve toplumsal cinsiyet ilişkisi açıklanmaktadır. Bu ilişkinin hukuk normları ve hukuk uygulaması bakımından nasıl kurulduğu ilgili hukuk normları ve mahkeme kararları çerçevesinde incelenmektedir.

Eğitimci: Gülriz Uygur