M.Ö. I. Bin’de Akdeniz ve Yakındoğu’da büyük uygarlıklar kurmuş olan Arami ve Fenikelilerin kültürleri, arkeolojik kazılar ve sanat eserleri ışığında öğretilmektedir. Orta Suriye’den Diyarbakır ve Maraş ovasını da içine alan oldukça geniş bir bölgede kurulmuş çeşitli Bit-Adini, Bit-Zamani, Bit- Bahiani, Bit-Halupe gibi Arami şehir devletlerinin varlığı, hem yazılı belgelerden hem de arkeolojik kalıntılardan bilinmektedir. Doğu Akdeniz kıyılarından kökünü alan Fenikeliler ise M. Ö. I. Bin’de tüm Akdenizi kaplayan oldukça geniş bir alanda kültürel bir etkinlik kurmuşlardır. Batı medeniyetlerine en büyük katkısının “alfabe”leri olduğunu bildiğimiz Fenikeliler, bu geniş coğrafyadaki kültürleri de sanatsal olarak etkilemişlerdir.

Bu derste Arami ve Fenikelilerin kültürlerinin kendilerinden önceki ve çağdaşı kültürlerle olan ilişkileri ve Önasya ve Akdeniz kültürleri içindeki yerinin öğretilmesi ve yorumlanması hedeflenmektedir.