Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışından ve yaklaşık olarak M. Ö. I. Binin başlarından itibaren Orta, Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve K. Suriye’de yeni siyasi ve kültürel oluşumlar meydana gelmiştir. Bu dönemde, merkezi bir otorite görülmemekte, bunun yerine, şehir beylikleri sınırlı coğrafya içinde varlıklarını ve otoritelerini sürdürmüşlerdir. Bu çoklu politik ortamda ortaya çıkan Orta Anadolu’daki Frig, Doğu Anadolu’daki Urartu Krallıkları Çağı uygarlıkları, arkeolojik bulgular ışığında değerlendirilmekte ve öğretilmektedir.

M.Ö. I. Binde Orta Anadolu’da yaşamış Frig ve Doğu Anadolu’da yaşamış Urartu kültürlerinin, arkeolojik kazılarda bulunmuş olan her türlü maddi kültür kalıntıların yardımıyla tanıtılması hedeflenmektedir. Öğrencilerden, bu kültürlerin çağdaşı komşu kültürlerle olan ilişkileri de dikkate alınarak, I. Bin’de Anadolu’nun siyasi ve kültürel gelişimini etraflıca değerlendirilmeleri beklenmektedir.