1.648.000 km2’lik bir alanı içeren İran, bugünkü sınırları içinde kısmen eski Mezopotamya kültür bölgelerini de içerir. Orta Asya, Pakistan ve Hindistan’dan Anadolu, Suriye ve Mısır’a kadar uzanan çok geniş bir bölgede İran kültürlerinin izini bulmak mümkündür. Bu derste, başlangıcından M.Ö. I. Binin ilk yarısına kadar kadar İran’da yaşamış ve gelişmiş kültürlerin arkeolojisi ve komşu bölgelerle ilişkileri öğretilmektedir.

Bu derste öğrencilere, İran’da ortaya çıkan ve gelişen uygarlıkların arkeolojisi ve sanatının, komşu kültürlerle karşılaştırılarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.