Balık yemlerinin tanımı. Balık yemi olararak kullanılabilecek materyaller. Balık yemi kalitesi ve besin değerini etkileyen faktörler. Yaş, kuru ve ve yarı yaş yemler. Balıkların beslenmesinde kullanılan enerji kaynağı yemler. Balıkların beslenmesinde kullanılan protein kaynağı yemler. Balıkların beslenmesinde kullanılan mineral kaynağı yemler. Balıkların beslenmesinde kullanılan diğer önemli yemler. Yem katkı maddesi tanımı. Balık beslemede kullanılan yem kaykı maddesi grupları. Balık yemi üretim teknolojisi. Balık yemi üreten yem fabrikası sistemi. Balık yemi ürettim teknikleri.

Yüzen , batan ve askıda kalan balık yemleri üretim teknikleri. Balık yemlerinin üretiminde pelet, ekspande ve ekstrüzyon üretim teknolojilerinin kullanımı.