Veteriner hekimliğinde anestezi, analjezi, reanimasyon uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.