Mali Analiz Teknikleri dersinde mali tabloların analiz edilmesini ve analiz edilen finansal tablo verilerinin yorumlanmasına ilişkin ilkeler, teknikler ve değerlendirmeler anlatılmaktadır. Dersin temel konularını; mali tablolar, mali tabloların analizinin amaçları, ön koşulları, finansal tablolar analizinin türleri, analiz teknikleri ve analiz edilmiş mali tabloların yorumlanması oluşturmaktadır.

Bu dersin temel hedefi; öğrencilere mali tabloların doğru bir şekilde yorumlanmasına yönelik temel bilgilerin, tekniklerin ve bakış açılarının yorumlanmasına ilişkin becerilerin kazandırılmasıdır.