Ekonomi biliminin kapsamını ekonomik düşüncenin gelişimini, ekonomideki temel kavramları, fiyat-üretim-tüketim-maliyet teorilerini, para-bankacılık, dış ticaret, milli gelir, teşebbüsler ve maliye politikalarını çerçevesinde irdelemektir.